Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό μας τόπο

Η ιστοσελίδα μας δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανταποκριθεί  το σχολείο μας στις προκλήσεις των καιρών που επιτάσσουν τη δικτύωση και τη διαδραστική επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας. Σκοπός της ιστοσελίδας μας το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσα από σύγχρονα εργαλεία και μέσα. Στόχος μας είναι η ανάδειξη της επιστημονικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου αλλά και η προβολή καλών πρακτικών και  δράσεων της σχολικής μας κοινότητας.

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση!